Zobrazení odeslaných mailů

Pokud jste odeslali našim systémem dokument emailem (faktura, dodací list, objednávky …) a potřebovali jste si zkontrolovat, jestli email opravdu odešel, tak jste dříve museli jít zkontrolovat jej do Nastavení -> Odeslaná pošta.

Nyní se na vrchní liště objeví ikona (poštovní obálka) a pokud na ní kliknete, tak se hned dostanete do seznamu odeslané pošty, kde vidíte všechny odeslané emaily tohoto dokumentu. Pokud email tohoto dokumentu zatím nebyl odeslán, tak ikona není prosvícená. Pokud ikona je prosvícená, ale červeně přeškrtnutá, tak poslední odeslání tohoto dokumentu se nezdařilo. Pro odeslání dokumentu emailem se standardně použije tisk -> odeslat emailem.

Toto ale začne být funkční až po té, co si stáhnete novou verzi programu starší než 11.10.2017 a teprve po té v nově odesílaných dokumentech. V předchozí verzi programu nevznikala vazba mezi dokladem a odeslaným emailem.

Comments are closed.