!! Změna výpočtu DPH po novele zákona. Nutno stáhnout novou verzi !!

Od 1. dubna 2019 platí nové znění zákona o DPH, které mimo jiné upravuje způsob výpočtu DPH. Společně s novelou vstoupilo v účinnost také 6měsíční přechodné ustanovení, které umožňuje počítat DPH původním způsobem až do 30. září 2019, aby se firmy (a jejich ekonomické systémy) stihly na tuto změnu připravit. IS DATAINFO začne novým způsobem počítat již na přelomu měsíce srpna a září.
Jak přesně se výpočet DPH mění?
Legislativní změna se týká především výpočtu DPH shora, který se v IS DATAINFO nikdy nepoužíval. Vždy jsme počítali DPH z částky bez DPH.

Nynější změna se ale týká i výpočtu DPH ze zaokrouhlení faktur. Proto je nutné stáhnout novou verzi programu.

Comments are closed.