Android aplikace na odečítání vodoměrů

Vyvíjíme a poskytujeme aplikaci na odečítání stavů vodoměrů pro mobilní telefony nebo tablety s operačním systémem Android. Touto aplikací lze odečítat jak mechanické vodoměry, tak i elektronické dálkové vodoměry (např. od firmy Kamstrup).

Aplikaci mohou používat odečítači pro běžné odečty i technici pro výměny vodoměrů. Je napojená na náš vodárenský software, ale lze ji používat i samostatně.

 
Výhody tohoto řešení
  • Výrazně ušetříte čas záznamem a přepisováním stavů vodoměrů při fakturaci.
  • Omezí chyby v odečítání, protože podle průměrné spotřeby odběrného místa navrhne stav,  který pracovník  pouze upraví. Pokud je velké odchylka od průměru, tak vyběhne varovná hláška.
  • Odečítat může chodit i neznalý pracovník, protože je naváděn mapou a GPS navigací.
  • Pracovníci můžou chodit s jedním lehkým mobilem místo evidenčních knih.
  • V programu je možno jednoduše vyhledávat a třídit odběrná místa
  • Při přenosu do programu Vodné a stočné je vyloučena chyba překlepu při zápisu. Přenosový program navíc kontroluje povolené odchylky od normálu.
  • Při přípravě mobilního telefonu k odečítání je možno odečítací oblast rozdělit na několik samostatných dávek.
  • Program umí zálohovat data na samostatné vložené médium  např. SD-kartu.
  • Při každém přenosu do počítače je vytvořena samostatná záloha dat.
  • Zařízení (telefon či tablet)  s OS Android je možné pořídit již od 3 000 Kč a možná ho dokonce Vaši zaměstnanci již mají. Pak stačí program jen nainstalovat.

 

Jak to celé funguje?

Telefon nebo tablet připojíte k místní síti a stáhnete do něho nejaktuálnější data, pro ta odběrná místa, které požadujete odečíst a vyfakturovat. Tomuto souboru my říkáme dávka.

Na obrázku vidíte seznam dávek. Každá dávka může odpovídat nějaké oblasti, která se má odečíst.

Pracovník si vybere patřičnou dávku se kterou  chce pracovat a dostane se do seznamu odběrných míst, které se mají odečítat. Seznam jde samozřejmě různě třídit a filtrovat (dle ulic, čísel popisných, jmen ...) a různé zbarvení v seznamu ukazuje stav odběrného místa (odečteno, neodečteno,dálkový vodoměr...).

Pro většinu uživatelů je ale pohodlnější zobrazit si odběrná místa na mapě a pak se orientovat podle ní. Různě zabarvené tečky zase ukazují stav na odběrném místě. 

Pokud na daný bod klepnete, zobrazí se základní údaje o odběrném místě. Dalším kliknutím se dostanete přímo k zadání stavu na odběrném místě.

Když je vše (nebo třeba jen část) již odečteno, můžete kdykoli  nahrát odečtená data do hlavního systému a velmi snadno se spustí fakturace.