Mzdy: exekuce od 1.6.2019

Od 1.6. 2019 došlo k aktualizaci výpočtu exekuce. Maximální nezabavitelná částka se od 1. června zvýšila na dvojnásobek. Došlo k navýšení částky z 9 643 Kč na 19 286 Kč. Je to částka, nad kterou se srazí vše ve prospěch exekuce.

Pro výpočet exekuce z platu se stanoví nezabavitelná částka pro rok 2019, tedy 6428,67 Kč. K této částce se přičte 1607,17 Kč za každou vyživovanou osobu – nezaopatřené děti a manžel/ka, a to i v případě, kdy má manžel/ka vlastní příjem (když se z příjmů exekučně sráží oběma manželům, částka za vyživované dítě se připočítává oběma). Součtem těchto položek získáte nezabavitelnou částku, kterou odečtete od své čisté mzdy. Výsledkem je pak zbytek čisté mzdy.

1. Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 19 286 Kč, vydělí se třemi. V případě, kdy není vymáhána přednostní pohledávka, exekuční srážka ze mzdy činí 1/3 a 2/3 jsou dlužníkovi ponechány. V tomto případě zůstane dlužníkovi 12 856 Kč.

Má-li dlužník přednostní pohledávky, zůstává mu jen 1/3 a 2/3 se strhávají – dlužníkovi zůstává tedy 6 428 Kč.

2. Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 19 286 Kč, je částka nad tuto hranici zabavena celá a třetiny se určí z částky 19 286 Kč. Výpočet třetin je stejný jako u bodu 1.

Comments are closed.