KLIENTSKÝ PORTÁL PRO ZÁKAZNÍKY VODÁRNY

MODERNÍ portál PRO vaše zákazníky

Klientský portál je webovou aplikací pro zákazníky vodáren, který je napojen na ZIS Datainfo Vodné a Stočné. Po přihlášení mohou vaši odběratelé vody získávat informace o svých odběrných místech, odečtech, fakturách, zaplacených zálohách, mohou nahlásit odečet vody, změnu adresy a mnoho dalšího.

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Aplikace je instalována lokálně. Je přístupná na adrese například Portál.VašeWebováAdresa.cz. Data nejsou odesílána třetím stranám a jsou plně synchronizována se systémem ZIS Datainfo Vodné a Stočné.

 

Zákazník si může jednoduše zkontrolovat po příhlášení své údaje, případně zažádat o jejich změnu.

 

Slouží především pro změnu zasílací adresy.

 

Zákazník vyplní a odešle adresu ke schválení. Operátor musí potvrdit a změnu přijmout.

 

 

 

 

ODBĚRNÁ MÍSTA

 

Zákazník si může zobrazit svá odběrná místa a jejich podrobné informace. 

ODEČTY

Zákazník si může zobrazit seznam svých odběrných míst.

Pro každé místo si může zobrazit své odečty včetně historické spotřeby.

NAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRU

 

Zákazník může nahlásit stav vodoměru samoodečtem.

Operátor zadanou hodnotu musí schválit
a převzít do systému.

Zákazníkovi o tomto přijde e-mail, zda nahlášení stavu vodoměru bylo akceptováno. 

 

 

 

FAKTURY A ZÁLOHY

Zákazník má možnost zobrazit si faktury a zálohové faktury včetně plateb a podrobností.

Zákazník si může sám vytisknout fakturu, předpis zálohové faktury a daňový doklad o zaplacené záloze. 

SRÁŽKOVÉ VODY

 

Zákazník si může zobrazit k jednotlivým odběrným místům množství hrazených srážkových vod.

 

GRAF O ODBĚRECH VODY

Informace o odběru vody umožňuje grafické zobrazení spotřeby vody po rocích, měsících a dnech.

 

 

 

Projděte si naše případové studie

Malá vodárna pod obcí

Do 1 000 odběrných míst

Voda+ klientský portál

Napojení na obecní účetní systém

Střední vodárna – obecní s.r.o.

Do 10 000 odběrných míst

ZIS + ERP + Mzdy

Aplikace pro odečítače

Chcete, aby Vám náš software pomohl řídit vodárnu?

Vy se ptáte, my odpovídáme.
A abychom vám to ještě více ulehčili, sepsali jsme vám nejčastější dotazy na jedno místo.