AI nástroje a jejich využití

SPOJIT STUDIUM S PRAXÍ


Studenti z Univerzity Hradec Králové Mojmír Hickl a Filip Šebek zpracovali pod vedením kolegy Ondřeje Rabiňáka na podzim 2023 projekt, během kterého vytvořili vhled do možností AI nástrojů, případovou studi na ChatGPT / Bing a Bard, a případovou studii na chatbota.

Pro více informací nás kontaktujte!