ZIS DATAINFO TEPLO

STVOŘEN PRO TEPLÁRNY. S NIMI. PRO NĚ.


Specializovaný účetní program pro fakturaci dodaného tepla, který lze využít samostatně či je plně integrován do našeho účetního systému ERP Datainfo.

V těsném kontaktu s teplárnami vyvíjíme jednotlivé funkcionality, aby přesně odpovídaly jejich potřebám. Nasloucháme, inovujeme, sledujeme trendy. Proto na nás spoléhají desítky vodáren.

Přidejte se k nim i vy!

Vlastnosti a funkce účetního programu na teplo

Fakturace tepla

 • Automatizovaná fakturace tepla, paušálů, dvousložkové ceny a dalších
 • Možnost vystavování daňových zálohových předpisů
 • Zasílání upomínek
 • Automatické propojení s bankovními systémy a poštou při různých druzích plateb (příkaz, inkaso, sipo, složenka)
 • Automatické párování plateb
 • Výpočet dohadných položek
 • Výpočet odhadů spotřeby
 • Statistiky pro výkazy a kalkulace

Evidence

 • Evidence odběrných míst a jejich odběrů
 • Evidence odběratelů
 • Generování smluv s odběrateli
 • Evidence měřičů tepla, kalibrace, sklad a pohyby měřičů
 • Historie o odběrných místech včetně odečtení stavů a použitých měřičů
 • Definovatelné manažerské výstupy (tabulky, kontingenční tabulky, grafy)
 • Mapa odběrných míst
 • Import odečtů dálkově odečítaných měřičů
 • Napojení na iKatastr

Pokročilá práce s daty

 • Sběr dat pomocí mobilních zařízení
 • Android aplikace fungující i offline
 • Snadný import dat z aplikace do programu
 • Export dat do účetního systému
 • Veškerá data uložena v SQL databázi, která zajišťuje vysokou bezpečnost a rychlost přístupu i při větším počtu uživatelů
 • Export dat do XLSX a dalších formátů
 • Hromadné rozesílání e-mailů
 • Export pro SMS bránu
 • Webový klientský portál pro zákazníky tepláren

let vývoje a zkušeností

tepláren a vodohospodářský společností

odběrných míst

INTUITIVNÍ ŘEŠENÍ PRO ODEČÍTAČE

 • Zadávání odečtů skrze mobilní aplikaci
 • Snadné manuální i dálkové odečty
 • S napojením na ZIS Datainfo bez přepisování
 • Funguje i offline

MODERNÍ PORTÁL PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY

 • Moderní webový klientský portál
 • Kontrola odečtů
 • Zobrazení záloh a faktur za teplo
 • Zadání samoodečtu

Kompatibilní

se špičkami v oboru elektronického měření spotřeby. Naším klientům tak šetříme čas, snižujeme náklady a zvyšujeme komfort pro jejich práci.

Ceník

Zákaznický Informační Systém Datainfo Teplo

 

Počet odběrných míst: Cena bez DPH od:
do 250 19 880 Kč
do 500 29 880 Kč
do 1 000 49 880 Kč
do 2 000 79 880 Kč
nad 2 000 Individuální nabídka

Doplňkové služby

Mobilní aplikace

7 980 Kč / zařízení

Klientský portál

od 290 Kč měsíčně pro teplárny do 250 odběrných míst

Chcete, aby vám Datainfo pomohlo řídit fakturaci tepla?