Všechno jinak! Co mění leden 2021 pro české podnikatele?Všechno jinak! Co mění leden 2021 pro české podnikatele?

Zrušení superhrubé mzdy, změny v odpisech, stravenkový paušál. To je jen zlomek změn, které nám přinesl Nový rok. Přečtěte si, jak leden 2021 změní podnikání v České republice.

Že je změn víc než dost? Nevadí, nejste na ně sami.

Vyšší sociální a zdravotní – anebo paušální daň

Tradičně se zvýšily minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění:

 • zdravotní na 2393 Kč 
 • důchodové („sociální“) na 2588 Kč pro hlavní činnost, 1036 Kč pro vedlejší

Minimální dobrovolné nemocenské pojištění činí pro letošní rok 147 Kč.

Zásadněji mění oblast záloh tzv. paušální daň. Od letošního roku můžou OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč platit jednu souhrnnou platbu. Částka 5469 Kč měsíčně zahrnuje sociální, zdravotní i 100 Kč daně.

K paušální dani jste se mohli přihlásit do 11. ledna, znovu to bude možné až na rok 2022 do 10. ledna 2022.

Konec superhrubé mzdy a vyšší sleva na poplatníka

Změna v danění příjmů přinese víc peněz do českých peněženek. Co se změnilo?

 • Daň z příjmu se nově počítá z hrubé mzdy.
 • Sazby daně jsou dvě: 15 % do 48násobku průměrné mzdy, 23 % nad tento limit.
 • Dvojí daň (15 a 23 %) bude nově platit i pro pronajímatele nemovitostí. Na ně se dřívější solidární daň nevztahovala.
 • 15% daň platí i pro příjmy z prodeje cenných papírů a podílových listů nad 20 milionů Kč. Do roku 2020 byly tyto příjmy osvobozeny, pokud jste cenné papíry drželi minimálně 3 roky.
 • Sleva na poplatníka nově činí 27 840 Kč (oproti původním 24 840 Kč).

Polepší si rodiny s dětmi. Pokud uplatňujete slevu na dítě, mohli jste do minulého roku získat daňový bonus v maximální výši 60 300 Kč. Nově žádný limit neexistuje. Ale zatímco loni jste museli mít pro získání daňového bonusu příjmy ve výši alespoň 87 600 Kč, letos je to 92 100 Kč. Tato částka odpovídá 6násobku minimální mzdy.

Vyšší minimální a průměrná mzda. Co to znamená?

Každoročně se mění minimální a průměrná mzda. Letos činí minimální 15 200 Kč (90,50 Kč/hodina), průměrná 35 441 Kč.

Od minimální mzdy se odvíjí:

 • příplatek za práci ve ztíženém prostředí, minimálně 10 % minimální mzdy. Tedy 1 520 Kč (9,05 Kč/h).
 • minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění zaměstnanců = minimální mzda. Tedy 15 200 Kč.
 • limit pro evidenci na úřadu práce. Můžete si vydělat maximálně polovinu minimální mzdy, tedy 7 600 Kč.
 • limit pro uplatnění daňové slevy na dítě = 6násobek minimální mzdy. Abyste slevu získali, musíte vydělat alespoň 91 200 Kč ročně.

Od průměrné mzdy se odvíjí například:

 • minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění (letos 2 393 Kč).
 • minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění (2 588 Kč pro hlavní činnost).
 • rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (3 500 Kč).
 • 23% zdanění příjmů. Počítá se od 48násobku průměrné mzdy, tedy od 1 701 168 Kč za rok a 141 764 Kč za měsíc.

Stravenkový paušál: Peníze místo stravenek

Zaměstnanci mohou nově místo stravenek dostávat od zaměstnavatele peněžitý příspěvek. Tento příspěvek je:

 • pro zaměstnavatele daňový náklad v jakékoliv výši
 • pro zaměstnance osvobozený od daně a pojištění do limitu 70 % ze stravného při pracovní cestě 5–12 hodin

Stravné při pracovní cestě dělá 91–108 Kč, příspěvek na stravné tedy může být maximálně ve výši 75,60 Kč na odpracovanou směnu, aby ho zaměstnanec nemusel danit.

U stravenek platí tento limit i pro zaměstnance, aby šlo o daňový náklad, u paušálu ne.

Odepisování majetku jinak a lépe

Ruší se výjimečné podmínky pro nehmotný majetek. To znamená, že například software můžete odepisovat podle skutečného používání.

Limit pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku se zvýšil ze 40 000 na 80 000 . Majetek do této hranice odepíšete jednorázově. Změnu můžete využít i pro majetek koupený minulý rok.

Na hmotný majetek pořízený za roky 2020 a 2021 můžete použít mimořádné odpisy. Majetek z 1. a 2. odpisové skupiny (např. počítač a auto) nově odepisujete jen 1 a 2 roky. Například u auta za první rok odepíšete 60 % a za druhý zbylých 40 %.

 

Daňové přiznání online a později

Díky „online finančnímu úřadu“, který zmiňuje novela daňového řádu, už nemusíte na FÚ. Online podáte přiznání ke všem daním, elektronicky vyplníte formuláře, odešlete i zaplatíte případnou vyměřenou daň.

Ti, kdo podají přiznání elektronicky, na něj navíc mají víc času. Do minulého roku se přiznání podávalo:

 • do 3 měsíců po skončení zdaň. období (typicky do 1. dubna), pokud podáváte sami
 • do 6 měsíců, pokud mátepovinný audit nebo vás zastupuje daňový poradce.

Nově je lhůta pro elektronické podání o měsíc delší, standardně do 1. 5.

Mění se i podmínky při využití služeb daňového poradce. Dřív jste museli před uplynutím standardní lhůty pro odevzdání přiznání (1. 4.) udělit poradci plnou moc a uložit ji u správce daně. Přiznání pak podával zmocněný poradce.

Nově za vás může přiznání podat jakýkoliv poradce, a to až 6 měsíců po skončení zdaň. období (standardně tedy do 1. 7.).

A ještě jedna novinka: Obchodní korporace mohou účetní závěrku podat přes správce daně.

DPH tisíckrát jinak

I oblast DPH se dočkala řady změn:

 • Nemovitosti: Nově nemůžete dobrovolně zdanit nájem nemovitostí určených k bydlení. Takže si ani neodečtete DPH např. u oprav nemovitosti nebo u pořízení.
 • Dovoz: Neplatí osvobození od DPH dovozů do 22 EUR.
 • Vrácení nesporné části nadměrného odpočtu: Pokud u vás bude finanční úřad prověřovat jen část nadměrného odpočtu, nespornou část vám vrátí v podobě záloh, pokud přesáhne 50 000 Kč.

Změny v úrocích

Když se opozdíte s úhradou daňových povinností (daně, záloh na daň, při doměření daně), správce daně vyměří úrok z prodlení.

Ten dělal do roku 2020 14 % + repo sazba = 14,25 %.

Nově je to úrok z prodlení podle nového obč. zákoníku (8 %) + repo = 8,25 %.

Pokud vám správce daně nevrátí vratitelný přeplatek, vzniká mu povinnost uhradit úrok.

Do minulého roku dělal úrok 2 % plus repo = 2,25 %.

Nově polovina úroku z prodlení podle nového obč. zákoníku = 4,125 %.

Od letošního roku je navíc možné individuálně povolit prominutí pokuty za opožděné podání přiznání.

Vyšší cestovní náhrady

Posíláte zaměstnance na zahraniční cesty? Zkontrolujte si aktuální výše cestovních náhrad a stravného pro dané země. Najdete je v této tabulce.

Spotřební daň: Tabák za víc, nafta za míň

Pro rok 2021 se zvýšila spotřební daň z tabákových výrobků, jako jsou cigarety, doutníky, tabák ke kouření, ale i zahřívaný tabák, a to o 10 %. Příští rok se zvýší o 5 %.

Motorovou naftu zase nakoupíte levněji, spotřební daň se snížila o 1 korunu/litr.

 

Zdroj: https://www.uol.cz/blog/2021/01/vsechno-jinak-co-meni-leden-2021-pro

Comments are closed.

Zrušení superhrubé mzdy, změny v odpisech, stravenkový paušál. To je jen zlomek změn, které nám přinesl Nový rok. Přečtěte si, jak leden 2021 změní podnikání v České republice.

Že je změn víc než dost? Nevadí, nejste na ně sami.

Vyšší sociální a zdravotní – anebo paušální daň

Tradičně se zvýšily minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění:

 • zdravotní na 2393 Kč 
 • důchodové („sociální“) na 2588 Kč pro hlavní činnost, 1036 Kč pro vedlejší

Minimální dobrovolné nemocenské pojištění činí pro letošní rok 147 Kč.

Zásadněji mění oblast záloh tzv. paušální daň. Od letošního roku můžou OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč platit jednu souhrnnou platbu. Částka 5469 Kč měsíčně zahrnuje sociální, zdravotní i 100 Kč daně.

K paušální dani jste se mohli přihlásit do 11. ledna, znovu to bude možné až na rok 2022 do 10. ledna 2022.

Konec superhrubé mzdy a vyšší sleva na poplatníka

Změna v danění příjmů přinese víc peněz do českých peněženek. Co se změnilo?

 • Daň z příjmu se nově počítá z hrubé mzdy.
 • Sazby daně jsou dvě: 15 % do 48násobku průměrné mzdy, 23 % nad tento limit.
 • Dvojí daň (15 a 23 %) bude nově platit i pro pronajímatele nemovitostí. Na ně se dřívější solidární daň nevztahovala.
 • 15% daň platí i pro příjmy z prodeje cenných papírů a podílových listů nad 20 milionů Kč. Do roku 2020 byly tyto příjmy osvobozeny, pokud jste cenné papíry drželi minimálně 3 roky.
 • Sleva na poplatníka nově činí 27 840 Kč (oproti původním 24 840 Kč).

Polepší si rodiny s dětmi. Pokud uplatňujete slevu na dítě, mohli jste do minulého roku získat daňový bonus v maximální výši 60 300 Kč. Nově žádný limit neexistuje. Ale zatímco loni jste museli mít pro získání daňového bonusu příjmy ve výši alespoň 87 600 Kč, letos je to 92 100 Kč. Tato částka odpovídá 6násobku minimální mzdy.

Vyšší minimální a průměrná mzda. Co to znamená?

Každoročně se mění minimální a průměrná mzda. Letos činí minimální 15 200 Kč (90,50 Kč/hodina), průměrná 35 441 Kč.

Od minimální mzdy se odvíjí:

 • příplatek za práci ve ztíženém prostředí, minimálně 10 % minimální mzdy. Tedy 1 520 Kč (9,05 Kč/h).
 • minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění zaměstnanců = minimální mzda. Tedy 15 200 Kč.
 • limit pro evidenci na úřadu práce. Můžete si vydělat maximálně polovinu minimální mzdy, tedy 7 600 Kč.
 • limit pro uplatnění daňové slevy na dítě = 6násobek minimální mzdy. Abyste slevu získali, musíte vydělat alespoň 91 200 Kč ročně.

Od průměrné mzdy se odvíjí například:

 • minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění (letos 2 393 Kč).
 • minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění (2 588 Kč pro hlavní činnost).
 • rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (3 500 Kč).
 • 23% zdanění příjmů. Počítá se od 48násobku průměrné mzdy, tedy od 1 701 168 Kč za rok a 141 764 Kč za měsíc.

Stravenkový paušál: Peníze místo stravenek

Zaměstnanci mohou nově místo stravenek dostávat od zaměstnavatele peněžitý příspěvek. Tento příspěvek je:

 • pro zaměstnavatele daňový náklad v jakékoliv výši
 • pro zaměstnance osvobozený od daně a pojištění do limitu 70 % ze stravného při pracovní cestě 5–12 hodin

Stravné při pracovní cestě dělá 91–108 Kč, příspěvek na stravné tedy může být maximálně ve výši 75,60 Kč na odpracovanou směnu, aby ho zaměstnanec nemusel danit.

U stravenek platí tento limit i pro zaměstnance, aby šlo o daňový náklad, u paušálu ne.

Odepisování majetku jinak a lépe

Ruší se výjimečné podmínky pro nehmotný majetek. To znamená, že například software můžete odepisovat podle skutečného používání.

Limit pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku se zvýšil ze 40 000 na 80 000 . Majetek do této hranice odepíšete jednorázově. Změnu můžete využít i pro majetek koupený minulý rok.

Na hmotný majetek pořízený za roky 2020 a 2021 můžete použít mimořádné odpisy. Majetek z 1. a 2. odpisové skupiny (např. počítač a auto) nově odepisujete jen 1 a 2 roky. Například u auta za první rok odepíšete 60 % a za druhý zbylých 40 %.

 

Daňové přiznání online a později

Díky „online finančnímu úřadu“, který zmiňuje novela daňového řádu, už nemusíte na FÚ. Online podáte přiznání ke všem daním, elektronicky vyplníte formuláře, odešlete i zaplatíte případnou vyměřenou daň.

Ti, kdo podají přiznání elektronicky, na něj navíc mají víc času. Do minulého roku se přiznání podávalo:

 • do 3 měsíců po skončení zdaň. období (typicky do 1. dubna), pokud podáváte sami
 • do 6 měsíců, pokud mátepovinný audit nebo vás zastupuje daňový poradce.

Nově je lhůta pro elektronické podání o měsíc delší, standardně do 1. 5.

Mění se i podmínky při využití služeb daňového poradce. Dřív jste museli před uplynutím standardní lhůty pro odevzdání přiznání (1. 4.) udělit poradci plnou moc a uložit ji u správce daně. Přiznání pak podával zmocněný poradce.

Nově za vás může přiznání podat jakýkoliv poradce, a to až 6 měsíců po skončení zdaň. období (standardně tedy do 1. 7.).

A ještě jedna novinka: Obchodní korporace mohou účetní závěrku podat přes správce daně.

DPH tisíckrát jinak

I oblast DPH se dočkala řady změn:

 • Nemovitosti: Nově nemůžete dobrovolně zdanit nájem nemovitostí určených k bydlení. Takže si ani neodečtete DPH např. u oprav nemovitosti nebo u pořízení.
 • Dovoz: Neplatí osvobození od DPH dovozů do 22 EUR.
 • Vrácení nesporné části nadměrného odpočtu: Pokud u vás bude finanční úřad prověřovat jen část nadměrného odpočtu, nespornou část vám vrátí v podobě záloh, pokud přesáhne 50 000 Kč.

Změny v úrocích

Když se opozdíte s úhradou daňových povinností (daně, záloh na daň, při doměření daně), správce daně vyměří úrok z prodlení.

Ten dělal do roku 2020 14 % + repo sazba = 14,25 %.

Nově je to úrok z prodlení podle nového obč. zákoníku (8 %) + repo = 8,25 %.

Pokud vám správce daně nevrátí vratitelný přeplatek, vzniká mu povinnost uhradit úrok.

Do minulého roku dělal úrok 2 % plus repo = 2,25 %.

Nově polovina úroku z prodlení podle nového obč. zákoníku = 4,125 %.

Od letošního roku je navíc možné individuálně povolit prominutí pokuty za opožděné podání přiznání.

Vyšší cestovní náhrady

Posíláte zaměstnance na zahraniční cesty? Zkontrolujte si aktuální výše cestovních náhrad a stravného pro dané země. Najdete je v této tabulce.

Spotřební daň: Tabák za víc, nafta za míň

Pro rok 2021 se zvýšila spotřební daň z tabákových výrobků, jako jsou cigarety, doutníky, tabák ke kouření, ale i zahřívaný tabák, a to o 10 %. Příští rok se zvýší o 5 %.

Motorovou naftu zase nakoupíte levněji, spotřební daň se snížila o 1 korunu/litr.

 

Zdroj: https://www.uol.cz/blog/2021/01/vsechno-jinak-co-meni-leden-2021-pro

Comments are closed.