Apartmánové hotely Michal & Friends

MIchal & Friends

„Pro nás byla vždycky čísla, náklady, ziskovost po apartmánech i celé firmy, predikce dalšího vývoje, zásadně důležitá. A ač jsme si vytvořili velmi sofistikovanou tabulku v Excelu a část dat nám poskytoval hotelový rezervační systém, ukázalo se, že s dalším rozvojem výrazně narůstá pracnost a ztrácíme přehled o dění a finančním zdraví firmy. Unikají detaily, spojitosti, narůstá chybovost.

V tomto nám hotelový manažerský systém od Datainfo pomohl a ukázal se jako klíčový nástroj. Máme přehled o ziskovosti jednotlivých apartmánů, fixní i variabilní náklady pod kontrolou, ziskovost rezervací jsme schopni detailně analyzovat. A když je potřeba, výsledky zkontroluji jednoduše i přes telefon.

Datainfo považuji za nástroj, ze kterého dokážu uřídit firmu a dělat důležitá rozhodnutí pro efektivní vývoj firmy. Za mě super a Datainfo doporučuji.“

Michal Machač, zakladatel Michal & Friends

V čem Datainfo pomáhá?

  • Přehled nad náklady a ziskovostí jednotlivých rezervací
  • Náklady na chod firmy i na jednotlivé apartmány na jednom místě
  • Detailní analytiky a srozumitelné přehledy
  • Díky Business Intelligence přehled nad celkovým finančním zdravím firmy a aktuální situací
  • Plánování a prospektivní pohled na chod hotelu
  • Skrze zakázkový vývoj možnost agilně posouvat naše podnikání

Společnost
Michal & Friends

Obor
Ubytování a hotelové služby

Počet apartmánů 
50+

Ocenění
Airbnb Superhostitel

Lokalita
Praha

Web
michalandfriends.com

Použité řešení 
Datainfo Hotel Profit Management, Business Intelligence, zakázkový vývoj chytrých hlukoměrů

Datum implementace:
05/2022

Případová studie

 

Provoz hotelu vyžaduje v dnešní době profesionální a komplexní řešení. 

 

Volba padla na Datainfo, kteří nás přesvědčili jednak svým komplexním řešením pro hotely včetně zakázkového vývoje na míru, tak i hlubokým porozuměním problematiky ubytování hostů.

 

Že bude systém umět kalkulovat rezervace, apartmány i náklady na celou firmu, a pak nad tím stavět reporty, považujeme tak trochu za samozřejmost. Velké plus nicméně mají široké možnosti Business Intelligence, které dávají manažerskému rozhodování novou úroveň.

 

Co nás nás mile překvapilo, jsou propracované možnosti při tvorbě pohledů, tedy sestav dat a možnosti podívat se na ně souhrnně například po lokalitách či dle tvorby rezervací v čase. To nám umožňuje kontinuálně sledovat, kolik rezervací nám na chodí na které období na jaké apartmány, jaké je ADR spolu s ADR na osobu a mít pod kontrolou náklady na rezervaci.

 

Oceňujeme též, že stále vyvíjí a rozvíjí produkt. Výrazné ulehčení práce je pro nás generování vyúčtování majitelům, kdy stačilo při implementaci definovat, které pole ze systému se má kam doplnit a nyní už to pracuje automaticky.

 

Dalším vítaným nástrojem je pro nás webové Business Intelligence. Díky ní jsme schopni firmu řídit i na cestách a mít neustále přehled o dění. 

 

Čeho si vážíme, tak je podpora k systému, kdy se k nám jednak v případě potřeby rychle přípojí a vyřešíme problém, ale též opravdu odborně poradí co se týče hotelového managementu a kalkulací.

 

Přechod na Datainfo v číslech

Zrychlení kalkulace ziskovosti rezervace
O 95 % rychlejší kalkulace nákladů na rezervaci a ziskovosti oproti kalkulacím v Excelu

Porovnání apartmánů a jejich výkonosti
až o 70 % přesnější a detailnější srovnání výkonnosti jednotlivých apartmánů s možnosti hloubkové analýzy rezervací

Snížení chybovosti strategických rozhodnutí
Důležitá rozhodnutí postavená na datech

Agilní rozvoj firmy díky vývoji na zakázku
Výrazné zjednodušení přípravy smlouvy pro nového odběratele – zkrácení času na přípravu až o 70 %

Zlepšení cashflow
Díky přehledu nad příjmy, náklady i operativními potřebami o 40 % přesnější plánování