ÚČETNICTVÍ

Modul Účetnictví

Tento modul integruje veškeré účetní doklady z dalších modulů systému. Součástí tohoto modulu je hlášení DPH, kontrolní i souhrnné hlášení. Samozřejmostí jsou státní výkazy rozvaha, výsledovka a cash-flow. Výstupy zajišťují tisky účetních knih, vyplývajících z legislativy, v chronologickém i systematickém uspořádání jako je účetní deník, hlavní kniha podrobná i souhrnná, obraty účtů, obratová předvaha, náklady a výnosy a další účetní výkazy s možností vlastní definice jejich obsahu.

Nabízíme vám:

  • Možnost přípravy vlastního účtového rozvrhu a dalších úrovní členění (závod, středisko, zakázka).
  • Možnost definice vlastních vzorových dokladů, definice a následné využití účtových souvztažností.
  • Možnost účtování do více účetních období bez provedení běžné uzávěrky (otevřeno více účetních období – měsíců i roků).

Vlastnosti a funkce tohoto modulu

Podle přidělených uživatelský práv jednotlivým uživatelů je možné opravování dokladů v libovolném období nebo naopak možnost zablokovat doklady pro opravy.

Stejně jako v dalších modulech systému i zde je možnost uložení tiskových sestav a formulářů do formátů pdf, html nebo word, s možností přímého odeslání e-mailem.

Dále obsahuje agendu interních dokladů, které obvykle svou povahou nepatří do ostatních agend prvotních dokladů. Zde se evidují například zápočty, doklady pro účtování pohybu majetku, zaúčtování mezd, přeúčtování nákladů a výnosů mezi středisky…. ). Agenda Interní doklady patří mezi doklady prvotní evidence.

Mějte Vaše účetnictví pod kontrolou